Sözlükte "iştirak" ne demek?

1. Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık.
2. (bir işte) yer alma, paydaşlık etme.
3. (bir işe, bir düşünceye) katılma.

İştirak kelimesinin ingilizcesi

n. participation, association, contribution, sharing, joining, taking part
Köken: Arapça

Iştirak ne demek? (Ekonomi)

(Participation) Arapça’ dan geçme bir kelime, ortak olma, katılma anlamında. ’ 1. Bankaların, halen kurulu bulunan bir işletmenin hisse senetlerini satın almak veya yeni kurulan işletmelere ortak olmak şeklindeki yatırımlarına iştirak adı verilir. 3182 sayılı Bankalar Yasası’nda düzenlenmiştir. Yasaya göre, bir bankanın iştiraklerine yatıracağı kaynakların toplamı onun öz kaynaklarından büyük olamaz. Bankaların iştirakleri üçe ayrılabilir: (a) Mali iştirakler : Bankalarca kurulan sigorta ve reasürans şirketleri ile bankacılık alanına yapılan iştirakleri kapsamaktadır, (b) Sanayi iştirakleri : Bankaların ticari işletmelere yaptıkları yatırımlardır. 2. İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları veya Bağlı Ortaklıkların, sermayesinin en az yüzde 15, en fazla yüzde 50 sine sahip bulundukları anonim şirketlere de iştirak adı verilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç